Follow us
Начало > Обслужване > Контрол на качеството
black water fountain checking quality (2).jpg

черна вода чешма проверка качеството


cobble stone checking (1).JPG

проверка на калдъръмени камъни


Corner checking.jpg

Ъглова проверка

G654 inspecting photo (9).jpg

G654 проверка на снимка


light grey granite G603 Pavers checking (3).JPG

светло сив гранит G603 проверка на павета


Marble tile quality checking (1).jpg

Проверка на качеството на мраморните плочки

Marble tile quality checking (2).png

Избор на цвят от мрамор


Marble tile size checking (3).jpg

Проверка на размера на мраморните плочки


Marble tile Thickness checking.jpg

Мраморни плочки Проверка на дебелината

Sealer Testing.JPG

Тестване на уплътнителя


slab quality checking.jpg

Проверка на качеството на плочите


Stair and Riser Checking (1).jpg

Контрол на стационарните и стълбищни съединения